De Biecht

Ja, vroeger moest je, als je katholiek was, regelmatig gaan biechten. Toen ik nog op de Heilig Hartschool zat, gingen wij, met de hele klas, ‘op excursie’ naar de Laurentiuskerk. Dat was, voordat wij onze Eerste Heilige Communie deden. Wij kregen toen, in de kerk, een rondleiding, en mochten een kijkje nemen in de biechtstoel. Vreselijk vond ik dat. Ik kan me nu nog precies herinneren hoe het in de biechtstoel rook. Je moest dat donkere hokje binnen en de priester, die in een ander hokje zat, met een houten wand er tussen, deed een luikje open en vroeg welke zonde je wilde opbiechten. Een kind van een jaar of zes, zeven! Wat voor zonde kan een kind van die leeftijd toch gedaan hebben? Je verzon dan maar wat, meestal dat je van de suiker had gesnoept of dat je had gelogen. Je moest dan boete doen. De priester gaf de penitentie aan je door.

Dat was vroeger. Je zou denken, dat de biecht niet meer bestond. Niets is minder waar. Toen ik laatst sprak met de nieuwe priester in Dongen, hoorde ik dat hij nog regelmatig de biecht afneemt bij mensen. De biechtstoel wordt daarvoor niet meer gebruikt!

Ik dacht aan de vroegere biecht toen ik een tijdje terug in Eetcafé De Biecht was, in Oudenbosch, tegenover de Basiliek. Op de placemat die je in dat eetcafé krijgt, staat de ‘Lijst der zonden, om te biechten aan eenen vreemden Biechtvader’. En die lijst is lang, er staan wel 27 zonden op. Ook de penitenties staan erop: ‘Onze Vader-Wees gegroet; Rozenhoedje (vijf tientjes); De litanie van Onze Lieve Vrouw; Akten van Geloof, Hoop en Liefde’.

Toen ik in De Biecht gegeten had, kwam ik een priester tegen die daar aan de bar een biertje zat te drinken. Wij raakten aan de praat, het was gezellig, we hebben gelachen. Toen kwam het gesprek om de lijst met zonden. Twee daarvan heb ik met de priester besproken, zonde 20 en zonde 21. Zonde 20: ‘Ik ben onmatig geweest in den drank, maar zonder mijn verstand te verliezen’. Zonde 21: ‘Ik ben volkomen dronken geweest’. De priester had deze zonden zelfs met de bisschop besproken. Vooral zonde 20, daar begreep de priester niets van. Hij had gevraagd aan de bisschop, wat daarmee bedoeld was. Maar zelfs de bisschop bleek daarop geen goed antwoord te weten. Zonde 21, ja die was gemakkelijker uit te leggen. ‘Volkomen dronken’, dan valt er niet veel meer uit te leggen, toch? En zonde 24 en 25? Die zijn een beetje verwarrend: bij nummer 24 is te lezen: ‘ik heb restitutie gedaan’ en bij nummer 25: ‘ik heb geene restitutie gedaan’.

Het was echt gezellig in De Biecht. Helaas moest ik mijn diepzinnige gesprek te snel beëindigen, omdat de taxi klaarstond om mij weer naar Dongen te brengen. Volkomen dronken? Nee, dat niet, maar ik baalde er wel van dat de wekker de volgende morgen om half zeven weer afliep……Gelukkig wist mijn verstand nog dat ik moest gaan werken.