Van centrummanagers, innovatieve bestedingen, mogelijkmakers, sociale domeinen en zo meer

Toegegeven, het was min of meer toevallig dat ik afgelopen donderdag aanwezig was bij de gemeenteraadsvergadering. Hans wilde graag even gaan luisteren naar wat er gezegd werd over de Kadernota. In plaats van heen en weer te rijden, ben ik maar meegegaan. Er ging een wereld voor me open. Een wereld, die ik niet echt kende en die ik waarschijnlijk ook niet snel zal leren kennen.

Ik heb heel veel woorden gehoord die ik niet ken, of waarvan ik de betekenis niet helemaal kon doorgronden. En dat, terwijl ik dacht dat ik redelijk op de hoogte was van datgene wat er binnen de gemeente Dongen speelt. Niet dus! Wat een openbaring! Zo ging het over innovatieve bestedingen, mogelijkmakers, sociale domeinen, stakeholders, de vijf pijlers, een bomenbeleidsplan, een fysieke toegangspoort naar werk en inkomen, een individualiserende samenleving, respijt zorgoplossingen, een geaggregeerd niveau, beleidsindicatoren en wat dan al meer.

Archieffoto

Natuurlijk, ik moet toegeven dat ik een redelijk groentje ben in het bijwonen van gemeenteraadsvergaderingen en dat, als ik er vaker zou komen, de begrippen waarvan ik nu dacht ‘wat is dat nu weer’, waarschijnlijk wel duidelijker zullen worden. Wat ik niet begrijp is de desinteresse waarmee de raadsleden schijnbaar achter de tafel zitten. De commentaren door de woordvoerders van de partijen stonden letterlijk op papier en werden ook letterlijk (en soms slecht) voorgelezen. Het leek soms alsof de woordvoerders zelf met enige verbazing lazen wat zij (waarschijnlijk) zelf geschreven hadden. Andere raadsleden hielden zich tijdens de betogen duidelijk bezig met andere zaken. Misschien met de tussenstand van de voetbalwedstrijd Schalke-Ajax, Facebook, Twitter, of andere zaken.

De vergadering ging verder. De VVD had het over het stimuleren van projecten van jongeren. Zo, dat jongeren meer betrokken worden bij verenigingen en stichtingen. Vervolgens werd de woordvoerder er, even later, door een raadslid van het CDA op gewezen dat jongeren al betrokken worden bij verenigingen en stichtingen, door de maatschappelijke stages. “Ga maar eens met mij mee naar het Cambreurcollege om te kijken wat daar al gebeurt.” Maar natuurlijk weten de raadsleden al dat jongeren door maatschappelijke stage betrokken worden bij zaken die spelen. Eén van die maatschappelijke stages werd zelfs door raadsleden in samenwerking met leerlingen van het Cambreurcollege uitgevoerd. En dat is echt nog niet zo lang geleden.

Veel aandacht voor de aanleg van de N629, de Provinciale weg, die het drukke verkeer in Dongen straks zal ontlasten. Alle partijen hoopten dat er gekozen wordt voor het tracé dat het minste schade toebrengt aan de natuur in Dongen en omgeving. Laten we daar dan maar van uitgaan.

De PvdA was enthousiast over de Kadernota en positief over het eventueel instellen van een blijverslening voor ouderen. Deze woordvoerder was eigenlijk de enige die memoreerde dat Dongen er goed voor staat. Lijst Breugelmans gaf, heel verfrissend, aan dat een aantal punten uit de Kadernota al behandeld was, en dat het niet nodig was om die punten nog een keer te behandelen. De woordvoerder van het CDA dacht dat de avond pas begonnen was, en heette alle aanwezigen welkom. Ook hij sprak over constructief overleg in de beginfase over een A-A-A-locatie, het bomenbeleidsplan en de beweegtuin in West 2. De VPD sprak over toepassing van inflatiecorrectie en transparantie door appels met appels te kunnen vergelijken. Maar zelfs dat is niet altijd transparant, omdat er immers heel veel verschil zit tussen de ene appel en de andere. De woordvoerder was blij met de pilot van de verenigingshal en een buitenpodium. Wat ik niet snapte, of wat ik misschien verkeerd begrepen heb, is de link die, voor mijn gevoel, gelegd werd tussen de aanleg van de N629 en het effect daarvan op de sociale minima. Maar dat zal ik echt niet goed verstaan hebben, hoop ik.

Archieffoto

Tot slot de woordvoerder van het DP, die vond dat de vorm van de Kadernota een probleem was, maar dat de raad voor een voldongen feit gesteld werd. ‘Te abstract’ en ‘geaggregeerd op een te hoog niveau’. Oké, dan weten wij ook weer wat het niveau van de raad is. Met het ‘beeldniveau van de groenvoorziening’ werd eigenlijk gewoon het onderhoud bedoeld, dat begreep ik dan weer wel.

Daarna was het woord aan de wethouders. Eén wethouder sprak, tenminste dat verstond ik, over EHS. Ik heb het woord verschillende keren horen noemen, maar ik weet nu nog niet waar het over gaat en of ik het wel goed verstaan heb. Omdat verschillende woordvoerders het gehad hebben over een centrummanager, kwam de wethouder ook daarop terug. Hij vermeldde dat er een behoefte is aan een centrummanager, maar dat er ‘een nieuwe mevrouw is aangesteld, die zich met ondernemers gaat bezighouden’. Geweldig toch?

De volgende wethouder sprak over het sociaal domein en dat dat één geheel moet gaan vormen. Voor het onderwijs is een convenant getekend. Dat snapte ik wel en ik zag het vandaag op Facebook staan. Ook stipte deze wethouder het inloopspreekuur mantelzorg aan, de wijzer grijzer box en de respijtzorg. Tenslotte had hij het over geoormerkte gelden. En ik maar denken dat oormerken alleen bij koeien voorkomen.

De laatste wethouder was de enige die een concrete uitspraak deed, en die uitspraak ging over de blijverslening. Zij gaf aan nog voor de zomer met een raadsinformatiebrief hierover te komen. In plaats van een centrummanager sprak zij over een ‘mogelijkmaker centrum’. En zij sloot af met ‘ik heb gezegd wat ik wilde zeggen!’.

Later ging het over iets met Cruijff. Geen idee, het ging over de sportvelden en toen hoorde ik de naam Cruijff met nog iets daar achter. Maar dat laatste woord was, ook na een aantal herhalingen, op de publieke tribune niet te verstaan. Grappig vond ik de opmerking van een raadslid van het CDA, dat sommige wijkraden niet eens bestaan. Hoe moet je die wijkraden dan ondersteunen, vraag ik me af? En hoe ziet een ambtenaar 3.0 eruit?

Ik heb bewondering voor de mensen die wekelijks op de publieke tribune zitten. Zoals die ene man, die al meer dan veertig jaar onafgebroken de raadsvergaderingen volgt. Hij heeft zelfs een speciale stoel gekregen, waar hij alleen op mag zitten!

Tot slot, raadsleden en wethouders, het is niet mijn bedoeling geweest om jullie aan te vallen of in de ‘zeik’ te zetten (om het maar eens plat uit te drukken). Het is me gewoon opgevallen dat het, als je ‘blanco’ naar een raadsvergadering komt (voor zover ik dat kan zijn), niet altijd te volgen is. Maar wel leuk om weer eens een gedeelte van een raadsvergadering bij te wonen. Jammer dat ik het leukste deel van de raadsvergadering, de ‘nazit’ niet mee hebt gemaakt. Gelukkig heb ik nog wel een praatje kunnen maken met de leukste koffiejuffrouw van de gemeente. Wordt misschien vervolgd.

LIA VAN GOOL